Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

The Grain Tower, 2018