Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Andrea 34, is an artist, designer and single mother