Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

c822f8a7-2da6-4a53-9a02-13eb6c0b4190_rw_1920