Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Rascacielos Garellano, Bilbao