Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

The-Cave-of-Abdo-men