Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

WEBJOHN_grain