Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Back from shopping