Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

40.Emily&TheFalcon