Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Getty Center