Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

going-blindly