Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

just-enough-for-me