Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Fires-10-2018-lighter-for-press