Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Fires-9-2018-lighter-for-press