Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Cody and Erica