Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

04.Remains of the Day