Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Down the Lane