Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Silenced # 2