Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Silenced #3