Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Silenced series

Silenced