Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Sunlight and Cell, after Hopper