Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Con-fusion 2