Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

House of Atlas