Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Yellow life in Andalousie