Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Church Le Corbusier