Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

pascale_bd