Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

©LenghiTeng_Within_3