Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Roos_Lenghi+Teng