Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Out of Chaos