Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Snow Family House