Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Texas BLM House