Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Beatriz Mo (30) is an actress, from Barcelona