Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Diana Foronda (30) is an electric guitar player