Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Washington State, USA