Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Château de Blois.