Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Escape_lutvann1