Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Self Rising