Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Banana Pancakes?; DINING ALONE In the Company of Solitude