Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Green Hair and Noodles