Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

a__01_005