Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

sequence9_final