Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

May All Your Appliances Be White