Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Alex (In the Courtyard)