Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Girl With Spinner