Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Woman with a Life Guard