Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Close encounter