Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Searching for the light