Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

The sign