Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Les masques de nos folies