Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

33baa638-6b09-4d72-a83c-77081799277e