Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

73683a89-4fb2-46e1-9ebf-29715a8040c7